Xây dựng thành công 2 trường mẫu giáo chuẩn quốc tế cho trẻ ở Mộc Châu

Mộc Châu là một huyện của tỉnh Sơn La. Do điều kiện kinh tế khó khăn, địa hình hiểm trở nên cơ sở hạ tầng của huyện còn nhiều thiếu thốn đặc biệt là hệ thống trường học các cấp.