Lương y Nguyễn Thị Thái: Bậc thầy chữa bệnh bằng thuốc Nam

Lương y Nguyễn Thị Thái - “Kho Thuốc Nam” của người Việt là bậc tài năng của nền y học cổ truyền nước nhà, nổi tiếng với các bài thuốc Nam chữa bệnh an toàn, hiệu quả đã giúp hàng ngàn bệnh nhân tìm lại cuộc sống vui khoẻ.