Bệnh viện Quân Y 175 chính thức đưa vào hoạt động Sân bay cấp cứu bằng trực thăng

Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng trở thành bệnh viện đầu tiên của cả nước có sân bay trực thăng cấp cứu, rút ngắn thời gian vận chuyển và tiếp nhận bệnh, tranh thủ “thời gian vàng” để điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân được chuyển về từ Trường Sa, Hoàng Sa.