CÂU CHUYỆN TỪ VÒNG TRÒN THAY ĐỔI

Mỗi người chúng ta khi lớn lên, chắc hẳn ai nấy cũng đều có những mục tiêu cho cuộc sống của riêng mình và dĩ nhiên mọi người đều cố gắng hết sức mình vì điều đó. Cá nhân tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi lớn lên, đi làm trong môi trường của ngành y nên tôi may mắn cảm nhận được chân giá trị của y đức cũng như ý nghĩa lớn lao của sự sống.