Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp năm 2022

Sáng ngày 7/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp - Chào mừng 76 năm ngày hợp tác xã Việt Nam.