Chuyên gia Luân Bùi và hành trình dùng kĩ năng số học Pytagoras để gieo thiện duyên

Với hơn 3 năm kinh nghiệm chuyên sâu về bộ môn Thần số học ứng dụng, chuyên gia luận giải Luân Bùi đã tham gia huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về việc phát triển khả năng của cá nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy và đưa ra các lời khuyên hữu ích để mỗi cá nhân có thể tự đánh giá và hoàn thiện bản thân.