Chiến thuật viết luận giúp tăng cơ hội nhận học bổng toàn phần TOP 100 trường Đại học Mỹ

Học bổng du học Mỹ là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam nhưng để nhận học bổng là điều không hề dễ dàng. Bài luận cá nhân là một yếu tố quan trọng để tăng cơ hội nhận học bổng du học. Để được Hội đồng tuyển sinh đánh giá cao giữa hàng ngàn hồ sơ du học, bài luận của bạn cần phải có sự sáng tạo và thể hiện được tính cách, tư duy cá nhân.