Hà Nội xác định Hoa cây cảnh là nhân tố mới trong xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh phòng Thường trực Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội tại Hội thảo “Phát triển Hoa Cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh” vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/4/2021.