Ở nơi đất khách quê người, du học sinh tự lập thế nào?

Hầu như các bạn trẻ trước khi đi du học đều chưa có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng để sống độc lập nên bỡ ngỡ đủ thứ.