Phương pháp phẫu thuật sử dụng robot trong điều trị ung thư phổi. Đây là những gì bạn cần biết!?

Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. AI đại diện cho hình ảnh thu nhỏ của sự đổi mới ngành y tế. Ước tính thị trường công cụ chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi AI dự kiến sẽ vượt 34 tỷ USD vào năm 2025.