Founder giảm cân VIC Phạm Thị Ngọc Ánh và chủ tịch Dương Thanh Cường cùng chủ tịch TAKI GROUP Nguyễn Tất Kiểm khởi công tài trợ xây trường cho các em nhỏ Mường Lát - Thanh Hoá

“Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, là mầm xanh của xã hội”. Tuy nhiên, ở đâu đó ngoài kia, không phải em nhỏ nào cũng có điều kiện học tập trong một môi trường tốt, nhất là những trẻ em vùng cao. Thương hiệu hỗ trợ giảm cân VIC cùng TAKI Group đã phối hợp với nhau xây trường cho các em nhỏ ở Mường Lát - Thanh Hoá, chắp cánh ước mơ đến trường vì một tương lai tươi sáng nơi đây.