Ứng dụng Nano lượng từ trong việc hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày

Hiện nay, nano lượng tử đã được ứng dụng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày, trong đó có sản phẩm Trịnh Năng Curcumin Plus - là một trong những sáng chế của nhà sáng chế Trịnh Đình Năng được kinh doanh độc quyền bởi Công ty CP Tập đoàn Trịnh Năng Healthcare.