Kinh doanh khởi sắc, mặt hàng yến sào không cần "hâm" cũng nóng

Câu chuyện làm giàu từ kinh doanh không phải hiếm nhưng ít ai đủ quyết tâm để lựa chọn hướng đi rủi ro này. Vượt qua những rào cản tâm lý, một người phụ nữ tại Nghệ An đã làm giàu nhờ kinh doanh yến sào.