Mức độ nguy hiểm của bệnh Thalassemia và cách tầm soát sớm

Thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh) được thế giới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1925. Tại Việt Nam, bệnh được các nhà khoa học nghiên cứu từ năm 1960. Thalassemia đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến giống nòi, gây ra hệ lụy cho đời sống của người bệnh và cộng đồng. Vì thế, cần có những hiểu biết đầy đủ về bệnh Thalassemia để có biện pháp phòng tránh kịp thời.